Välkommen till Ulvsbomuren

Ett perfekt alternativ för familjen, kompisgänget eller för en hemtrevlig konferens.

I Västmanlands storskogar, två timmar väster om Stockholm, möts vildmark och lantliv och även brukshistoria och modern landsbygd. Här på gården sätts de lokala smakupplevelserna i främsta rummet tillsammans med ett professionellt värdskap och gedigen kunskap om gårdens omgivande skogar med sitt rika vilt och fågelliv.

Om Ulvsbomuren

Ulvsbomuren ligger ca. en mil nordväst om Ramnäs som är ett brukssamhälle längs med Kolbäcksån. Framställning och bearbetning av järn har varit grunden för hela områdets ekonomi sedan 1500-talet. År 1590 anlades det första järnbruket vid Kolbäcksån. Under mitten av 1600-talet fanns fem hamrar vid forsarna i Ramnäs. Några kilometer uppströms, vid Seglingsberg, fanns redan under tidigt 1600-tal flera hamrar och masugnar i produktion. Bruken hade behov av enorma mängder trä och arrenderade ut eller gav bort stora mängder skogsmark till bönder som försåg bruken med ved och kol. Ulvsbomuren blev ett idealiskt läge för dessa skogsmän med närhet till bruken, god tillgång till skog och även tillgång på bra odlingsjord.

Ännu idag, 400 år senare, används hagmarkerna i Ulvsbomuren. Nu är det gårdens Gotlandsfår som ser till att hålla kulturlandskapet öppet. På gården produceras naturbeteskött och vackra fårskinn.

Hänsyn till miljön

Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv värnar om miljön. Gården producerar egen sol-el och samtliga byggnader värms med el, pellets och ved. Vattnet är från egen kvalitetskontrollerad brunn och avloppet består av 3-kammartank och infiltration i markbädd. Allt hushållsavfall komposteras och används som jordförbättring till växthus och trädgårdsland. Övrigt avfall källsorteras och lämnas till återbruk. Här serveras mat efter säsong och lokalproducerade råvaror prioriteras. Lokala leverantörer används helst i alla led och miljömärkta produkter används i första hand. Transporter samordnas.

Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv värnar om områdets rika natur- och kulturvärden och jag vill uppmana dej som gäst till ett försiktigt beteende för att minimera störningar på djurliv och känsliga naturområden.